Otrzymane dofinansowania

  • Kategoria: Dofinansowania
  • Opublikowano: piątek, 08, kwiecień 2016 18:39
  • Super User
  • Odsłony: 574

Polish NI Community Network otrzymało dofinansowanie w ramach zadania „Wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych Ameryki” w 2017 r., realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Kancelarii Senatu RP.

DZIĘKUJEMY

 

Polish NI Community Network otrzymało dofinansowanie od od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 

 

 

Polish NI Community Network przyznane  zostało dofinansowanie na wyjazd edukacyjny do Polski w 2016 r. w ramach zadania „Wsparcie działalności polskich szkół uzupełniających w Wielkiej Brytanii" realizowanego w 2016 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" we współpracy z Polską  Macierzą Szkolną na zlecenie Kancelarii Senatu RP.

 

Dziękujemy

 

 

 

Polish NI Community Network otrzymała dofinnsowanie na rok 2015 w ramach projektu Pomoc finansowa dla Polskich Szkół Społecznych w Wielkiej Brytanii.

 

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” 

W ramach projektu „Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce” realizowanego w 2015 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z Polską Macierzą Szkolną na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP,  otrzymaliśmy częściowe dofinansowania,kosztów: koszty wynajmu pomieszczeń i doposażenia szkół, koszty transportu na wycieczki edukacyjne i dojazdy do szkół,  koszty zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych. 

DZIĘKUJEMY.

Wspierają nas:Poznaj nas: